Hivatalos: Külföldi állampolgárok NEM léphetnek be Magyarországra turisztikai céllal

1 55.494

VÉSZhelyzet: IGEN (4.11.2020-én országos szükségállapotot hirdettek ki).

A magyar kormány további korlátozásokat jelentett be, amelyek 8. március 2021-tól az ország egész területén érvényesek, így 8. március 22. és 2021. között az üzletek (néhány kivétellel, beleértve az élelmiszereket is), a gyógyszertárak és a benzinkutak zárva tartanak. Ugyancsak ebben az időszakban tilos a szolgáltató cégek tevékenysége, kivéve a pénzügyi, postai, szociális segélyezést és a magán egészségügyi ellátást.

A 11. november 2020-től alkalmazott intézkedéseket 22. március 2021-ig meghosszabbították. Az intézkedések között szerepel a személyek otthonon kívüli mozgásának korlátozása 20:00 és 05:00 óra között. Ebben az időszakban az utazás csak munkába, egészségügyi célból vagy vészhelyzet esetén megengedett.

A rendkívüli állapotot a parlament meghosszabbította

A Magyarországra történő beutazás 1. szeptember 2020-jétől hatályos korlátozását 22. március 2021-ig meghosszabbították, így Magyarország szárazföldi és légi határának minden szakaszán az ellenőrzési intézkedéseket fenntartják. Ebben az összefüggésben, külföldi állampolgárok Magyarországra tartózkodási céllal nem léphetnek be, kivéve a szigorúan szabályozott helyzeteket.

Magyarországra korlátozás nélkül utazó személyek kategóriái:

 • diplomata-/szolgálati útlevéllel vagy tengerészigazolvánnyal rendelkezők;
 • járművezetők a teherforgalomban;
 • egyszerű útlevéllel rendelkezők, ha hivatalos látogatáson kérik a belépést (hatósági okmányok bemutatásával igazolják);
 • azon személyek, akik Magyarországra történő belépéskor igazolják, hogy a határkérelem benyújtását megelőző 2 hónapon belül megfertőződtek a SARS-CoV-6 vírussal, és jelenleg gyógyulás alatt állnak.

Kivételek / eltérés hatálya alá tartozó helyzetek (külföldi állampolgárok beutazhatnak Magyarországra):

 • közigazgatási vagy bírósági eljárásban való részvételért bíróság vagy intézmény által kiállított okirat bemutatásával;
 • központi, helyi vagy autonóm hatóságok által kiadott felhívással indokolt üzleti vagy egyéb szakmai tevékenység végzésére (a gazdasági és üzleti utazás feltételeit lásd alább):
 • ha a magyarországi tartózkodást egészségügyi okok indokolják, orvosi levél vagy egyéb orvosi igazolás bemutatásával;
 • tanulói és hallgatói vizsgán való részvételért, ha a nevelési-oktatási intézmény ezt igazolással igazolja;
 • Mentességet kaphatnak az árufuvarozás területén dolgozó munkavállalók is, ha az országba történő beutazás a munkavégzés helyére utazik (a szállítás indulása) vagy az áruszállítás befejezése után az országba tér vissza, a munkáltató igazolásával. ;
 • közeli hozzátartozók szertartásain való részvételért (házasságkötés, halálozás, keresztelés);
 • a hozzátartozók gondozására a Ptk. V. cikkében foglaltak szerint;
 • nemzetközi sport-, kulturális vagy vallási eseményeken való részvételhez (lásd alább a feltételeket);
 • egyéb indokolt okból.

Az eltérés iránti kérelmet a magyar területre való belépés helyétől függően az illetékes helyi rendőrséghez intézik. A budapesti repülőtérre repülővel érkezők esetében a Budapest XVIII. szektor illetékes rendőrsége. Az eltérés iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton, magyar vagy angol nyelven kell megküldeni a címre https://ugyintezes.police.hu/en/home.

A pályázatok elutasíthatók, ha:

 • felmerül a gyanú a Magyarországra való belépés valódi céljával kapcsolatban;
 • járványügyi, közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági kockázatok állnak fenn a Magyarországra belépni kívánó személy részéről.

Az eltérés indoklásának alapjául szolgáló okmányokat eredeti példányban kell benyújtani a magyar határ menti hatóságoknak az államba való belépés napján.

A gazdasági és üzleti utazás feltételei

Külföldi állampolgár kereskedelmi vagy gazdasági tevékenység végzése céljából korlátozás nélkül beléphet Magyarország területére, ha ezt a belépéskor igazolja. Ezzel kapcsolatban az üzletemberek olyan dokumentumokat mutatnak be, amelyek igazolják az utazás célját. Az utazás többféle célra felhasználható (üzleti tárgyalások, kiállításon való részvétel, nyersanyag vásárlás stb.), ezért annak a személynek, akinek érdekében a nevezés megtörténik, okiratban kell igazolnia (a cég nevében aláírva) hogy a bejegyzésnek kereskedelmi vagy gazdasági célból lesz helye, a konkrét ok megjelölésével is. A magyar hatóságok a következő tanúsítványmintát ajánlják (igazolás), amelynek hiánytalan kitöltése és a belépéskor bemutatása esetén az üzleti cél gyorsabban ellenőrizhető.

A sport- és kulturális rendezvényeken való részvétel feltételei

1. Külföldi állampolgárok Magyarországon megrendezett nemzetközi sporteseményen vehetnek részt (a nézői részvételre ez a feltételezés nem vonatkozik), az alábbi feltételekkel.;

 • rendelkezik a Magyarországon megrendezésre kerülő sportesemény hivatalos szervezője által kiállított meghívóval;
 • magyar sportszervezet vagy országos sportszövetség meghívására;
 • versenyengedéllyel rendelkező sportoló minőségével rendelkezik;
 • sportszakember vagy sportesemény szervezésében részt vevő személy.

Kulturális rendezvényeken Az adott kulturális rendezvényen művészi minőséggel rendelkező külföldi állampolgár vagy a technikai személyzet tagja vehet részt.

A belépés Magyarország területén engedélyezett, ha a PCR molekuláris teszt negatív eredménnyel SARS-CoV-2 vírusfertőzésre, magyar vagy angol nyelven írt, a Magyarország területére történő beutazást megelőző 5 napon belül kétszer teljesített (közöttük legalább 48 óra). Kivételesen Magyarország területére léphet be, ha a PCR molekuláris vizsgálat negatív eredménye SARS-CoV-2 vírusfertőzés a sporteseményt, kulturális eseményt megelőző 3 napon belül egyszer kerül sor (a negatív teszt eredményét magyar vagy angol nyelven kell bemutatni).

2. Nemzetközi sportesemény vagy kulturális esemény nézői beléphet, ha:

 • a belépéskor orvosi vizsgálatot fogad el;
 • jegyet mutat be nemzetközi sporteseményen vagy kulturális eseményen való részvételre;
 • az a. negatív eredményéről magyar vagy angol nyelvű dokumentumban igazolni kell PCR molekuláris teszt SARS-CoV-2 fertőzés kimutatására, belépés előtti 3 napon belül megtörtént.

A résztvevő, mint néző köteles Magyarország területét a belépéstől számított 72 órán belül elhagyni.

A Magyarország területére történő beutazás megtagadható, ha:

 • az egészségügyi vizsgálat SARS-CoV-2 fertőzés gyanúját tárja fel;
 • a személy nem mutatja be a részvételi jegyet;
 • kétségek merülnek fel a jegy hitelességével kapcsolatban.

A határtól számított legfeljebb 30 kilométeres körzeten belüli hozzáférésre vonatkozó rendelkezések

A magyar hatóságok a határtól számított legfeljebb 24 kilométeres körzeten belül Magyarországgal szomszédos államok állampolgárai számára legfeljebb 30 órás beutazást engedélyezhetnek Magyarországra. 30 km-es körzetben kötelesek tartózkodni, és Magyarország területét legfeljebb 24 órán belül el kell hagyniuk.

Az idénymunkásokra vonatkozó rendelkezések

A román idénymunkások magyar területre is beléphetnek, amennyiben a magyar munkáltató az azonosító adatait tartalmazó elektronikus nyomtatványt benyújtja a magyar rendőrségnek. Az erre a célra szolgáló határátkelőhelyeket a magyar rendőrség jelöli ki.

AZ ÁRUTOVÁBBÍTÁSRA VONATKOZÓ KIVÉTELEK ÉS RENDELKEZÉSEK

SZEMÉLYFORGALOM

A Külügyminisztérium megismétli a román állampolgároknak címzett ajánlását, hogy külföldi utazásuk előtt alaposan tájékozódjanak, és szigorúan tartsák be a COVID-19 világjárvánnyal összefüggésben hozott intézkedéseket.

A tranzittal kapcsolatban a magyar hatóságok kijelentették, hogy az alábbi feltételekkel engedélyezett:

 • a tranzit időtartama nem haladhatja meg a 24 órát;
 • olyan személyek, akik nem mutatnak SARS-CoV-2 fertőzésre specifikus tüneteket;
 • Az átutazóknak az utazás célját, illetve a célországot egyértelműen feltüntető okmányt kell bemutatniuk, hogy biztosítsák a beutazást a célországba vezető tranzitútvonalon lévő szomszédos Magyarország területére.

A tranzit csak a kijelölt és a magyar rendőrség honlapján (lent) közzétett útvonalakon történik, a megálló/pihenőhelyek egyértelmű megjelölésével.

(http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz).

A következő határátkelőhelyek állnak nyitva a román állampolgárok átutazására:

BORS II - NAGYKEREKI, nemzetközi ember- és árucsempészetre;
PETEA - CSENGERSIMA, nemzetközi ember- és árucsempészetre (tranzit);
URZICENI - VÁLLAJ, nemzetközi emberkereskedelemre szánt (tranzit);
MIHAI VÖLGY - NYÍRÁBRÁNY, nemzetközi ember- és árucsempészetre (tranzit) szánják;
BORŞ - ÁRTÁND, nemzetközi ember- és árucsempészetre (tranzit);
VĂRŞAND - GYULA, nemzetközi ember- és árukereskedelemre (tranzit) szánt;
TURNU - BATONYA, nemzetközi személy- és árucsempészetre (tranzit);
NĂDLAC (NAGYLAK) - MAKO, nemzetközi ember- és árucsempészetre (tranzit);
NĂDLAC 2 (autópálya) - CSANÁDPALOTA, nemzetközi ember- és árucsempészetre (tranzit) szánt;
CURTICI - LOKOSHAZA - vasúti személy- és áruforgalomra szolgál;
SZALONTA - MÉHKERÉK, vasúti közlekedésre szánt.

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.