A TAROM kezelési tervének rendelkezései

3 504

TAROM kényes pillanatban van. A kormánynak az a küldetése, hogy a nemzeti légitársaságot nyereségre hozza, vagy privatizálja. A második lehetőséget az IMF javasolta, és jó megoldásnak tűnik, de senki nem garantálja, hogy a privatizáció sikeres lesz.Tehát az első lehetőséget kipróbálják, és magántanácsot választottak. Az adminisztrátorok négy éves mandátummal kötelesek nyereségessé tenni a TAROM-ot. Több hónapos elemzés és nyilatkozatok után elkészült a gazdálkodási terv a következő 3 évre. Az Igazgatóság 11. március 2013-i ülésén elfogadta.

tarom

A társaság fő céljának, azaz a 2015-ös nyereség elérésének eléréséhez új, sokkal dinamikusabb és proaktívabb kereskedelempolitika bevezetése szükséges. A cég minden prioritása az ügyfelek igényeire összpontosul, ezért a kereskedelmi területen megvalósuló projektek célja a terhelés növelése, hogy megfeleljen az iparági szabványoknak, a menetrendek és a járathálózat a meglévő piaci igényeknek megfelelően módosítsák, a szolgáltatások diverzifikálása és javítása, a kínált turisztikai csomagok diverzifikálása. .

A TAROM egy automatizált útvonal-jövedelem-menedzsment rendszert vezet be, és egy új, sokkal hatékonyabb árképzési mechanizmust vezet be.

Az oldalon az online értékesítésre lesz a hangsúly www.tarom.ro, valamint a saját ügynökségeken keresztüli eladások fellendítése érdekében egyedi értékesítési jutalékrendszert vezetnek be, amely a célértékesítési szint túllépését is tartalmazza majd. A célokat havonta határozzák meg az előző évek alapján, és jutalomdíjak vonatkoznak minden olyan összegre, amely meghaladja a havi célokat. A jutalmazási rendszer bevezetésével az a cél, hogy az első évben 5%-kal növelje az értékesítést, saját ügynökségeken keresztül.

A TAROM által üzemeltetett külpiacokon általános értékesítési ügynökökkel (GSA) kötnek szerződéseket az európai és nemzetközi szintű értékesítések nagy részének lefedésére, ezzel is növelve a bevételeket. Azonnal megkezdődik az általános értékesítési ügynökök kiválasztásának eljárása, amely a lehető legtöbb európai piacot célozza meg, de sor kerül a közel-keleti piacok felmérésére is. A következő két évben az eladások várhatóan évi 5-10%-kal növekednek a jelenlegi külpiaci eladásokhoz képest.

A flotta harmonizálása és a kapacitás piaci igényekhez való igazítása

A TAROM jelenlegi flottája különböző kapacitású, magas karbantartási és üzemeltetési költségekkel rendelkező repülőgépek eltérő gyűjteményéből áll, amelyek nem teszik lehetővé a kapacitás piaci igények szerinti felosztását. A flotta harmonizálására pályázati dokumentációt dolgoznak ki, amely lehetővé teszi az összes jelentősebb repülőgépgyártóval való egyeztetést, és a lehető legrövidebb időn belül megszületik a döntés az új beszállítóról. Bármely nagyobb gyártó tud olyan flottát kínálni, amely jelentős megtakarítást eredményez az üzemeltetési és üzemanyag-fogyasztási költségek terén a vállalat jelenlegi flottájához képest.

Devizakockázat-fedezet

Tekintettel a lej ingadozására a nemzetközi valutákkal, például az amerikai dollárral és az euróval szemben, a vállalat jelentősen ki van téve a piaci árfolyam-ingadozásoknak, mivel nagyrészt lejben vagy euróban kifejezett bevételt termel, miközben a költségek nagy része amerikai dollárban kifejezve. A TAROM-nak minden hónapban eurós többlete és USA-dollár hiánya van. Az ebből adódó nagy veszteségek kiküszöbölése érdekében a deviza szerinti cash flow-szükséglet felmérését követően a lehető leghamarabb kockázatfedezeti intézkedésekre kerül sor.

A vásárlás hatékonyságának optimalizálása

A TAROM a belső beszerzési szabályzat új, továbbfejlesztett változatát dolgozta ki, hogy átláthatóbb és hatékonyabb, a vállalat üzleti igényeinek megfelelő beszerzési folyamatokat biztosítson. számú GEO módosításának hatálybalépése. 34. 2006. 01.01.2013-i 77/2012. számú GEO-n keresztül hozott módosítások. XNUMX/XNUMX, és a TAROM ajánlatkérői besorolása versenyhátrányt jelent, amely merevítheti, sőt akadályozhatja a társaság tevékenységét. Ráadásul a TAROM a hatályos európai irányelvek szerint nem felel meg az ajánlatkérői feltételeknek, így a szükséges lépések már megtörténtek a TAROM e rendelet hatálya alóli mentesítéséhez, illetve a Közlekedési Minisztérium a szükséges támogatást is biztosította a cégnek. ennek támogatására. A becslések szerint a TAROM a lehető leghamarabb mentesül e törvény alkalmazása alól, és a jövőben a belső beszerzési szabályzatot fogja alkalmazni a társaság, hogy a légi közlekedési ágazatra jellemző versenyfeltételek között tudjon működni. .

A beszerzés lebonyolítását az Igazgatóság szintjén megszervezett Beszerzési Felügyelő Bizottság fogja felügyelni és nyomon követni.

Meglévő szerződések újratárgyalása

A költségek csökkentése érdekében új, továbbfejlesztett repülőgép-biztosítási kötvényekről tárgyalnak. A társaság összes biztosítási kötvényének újratárgyalása megkezdődik, amikor eljön az ideje annak 2013-ban történő megújításának, de a megfelelőségi eljárások betartásával, mivel a díjak tekintetében jelentős javulásra van kilátás. A menedzsment úgy véli, hogy a költségek javítása lehetséges mind a repülőgép-biztosításokkal, mind a munkavállalói juttatási biztosítással.

Megkezdődött a szerződések újratárgyalása a cég főbb beszállítóival. A társaság vezetése már 5 szerződés esetén kapott 10-12%-os kedvezményt, ami évi körülbelül egymillió USD költségcsökkentés. A tárgyalások a cég többi beszállítójával a következő hónapokban is folytatódnak.

Új üzemanyag-politika

Új üzemanyag-politika bevezetésére kerül sor, amely csökkenti a költségeket és évi 5-10%-os megtakarítást ér el. Tekintettel arra, hogy az összes üzemeltetési költség 30%-a üzemanyagköltség, új tüzelőanyag-nyilvántartási és mérési módszert kell bevezetni, amely olyan konkrét műszaki intézkedéseket tartalmaz, amelyek az üzemanyag-fogyasztást csökkentő hatást fejtenek ki, miközben minden biztonsági előírást betartanak.

A meglévő alkatrészek készletének csökkentése

Intézkedéseket hoznak a készpénztermelő alkatrészek készleteinek csökkentése érdekében ellenőrzött és tervezett eljárások révén, a fel nem használt vagy ritkán használt alkatrészek megsemmisítésére, felszabadítva a helyet, és felszabadítva a készpénzt a jelenleg ezekben a készletekben zárolt tőkéből. Ez a művelet azonnal megkezdődik, és a következő 6 hónapig tart. A cél a meglévő készletek évi 15%-os felszabadítása.

Önkéntes kivonulási program

Ettől a hónaptól önkéntes létszámkivonási program valósul meg, amely mérések szerint, ellenőrzött módon valósul meg. Ez a program 2013-ig tart, és az év végén felülvizsgálják, hogy megtudják, szükséges-e meghosszabbítani 2014-ig. A terv célja a létszám havi csökkentése, hogy a vállalat működését ne érintse vagy zavarja. A cél az, hogy év végéig 10 százalékkal csökkentsék a cég létszámát.

A SkyTeam előnyeinek optimalizálása

Azonnali lépéseket kell tenni a TAROM szövetségen belüli pozíciójának felülvizsgálatára és javítására a marketing és a bevételszerzési lehetőségek optimalizálása érdekében. Erre a tevékenységre 2013 és 2014 folyamán kerül sor. A TAROM-nak ki kell használnia a SkyTeam kínálta lehetőségeket a szövetségi partnerekkel való együttműködési hálózat bővítésével, új, a partnerek érdeklődésére számot tartó útvonalak üzemeltetésével, a SkyTeam döntéshozatalában való aktívabb részvétellel, ill. a TAROM üzleti érdekeinek hatékonyabb védelme.

Átállás közös informatikai platformra

Ma már sok a szállító és sok a belső informatikai rendszer, és a külső szállítók használata rendkívül megdrágult, különösen a kereskedelmi (értékesítés, jegyértékesítés és forgalmazás) és a könyvelési rendszerek esetében. A közös informatikai platformra való áttérés leegyszerűsíti a működését, és lehetővé teszi a modern technológia használatát a jelenlegi költségek körülbelül 20%-a mellett. A licitálás és az egyetlen beszállító kiválasztásáról szóló döntés 2013 folyamán születik meg. Az egységes platformra való átállás során figyelembe veszik a cég által használt összes informatikai rendszert a személyzeti menedzsment rendszerektől kezdve az e-kereskedelmi modulok bevezetésén át a rendszerig. foglalás, indulás ellenőrző rendszer, bevétel optimalizáló rendszer. Az átállás fokozatos lesz, és biztosítja a műveletek és rendszerek teljes funkcionalitását és biztonságát.

Független profitközpont

A társaság egyes tevékenységeinek, így a charterrepülések, a cargo, a képzési központ, a műszaki tevékenység önálló profit centerekké alakítását mérlegelik, de ezek a döntések bontások alapján és a közeljövőben részletezve születnek. Mindezek a tevékenységek továbbra is a TAROM része maradnak, amely független és profitorientált üzleti egységként működik.

Műszaki Igazgatóság

A TAROM Műszaki Igazgatóság jelenlegi formájában belső karbantartási részlegként szerveződik. A divízió kulcsfontosságú a cég számára, mert a javítóműhelyeket, szerszámokat, alkatrészeket, munkaállványokat stb. magában foglaló karbantartó egység mellett a háromfős know-how-val és ultraképzett munkaerővel is számolni kell. a világ egyik legtöbbet használt repülőgép-flottája: Airbus, Boeing és ATR.

Ez annak köszönhető, hogy az egység szinte minden ellenőrzést belsőleg végzi el a felszerelt flottára vonatkozóan. A TAROM Műszaki Osztálya abszolút minden kritériumnak megfelel ahhoz, hogy erős versenytárs legyen a piacon, ehhez azonban független menedzsmentre és saját irányítási struktúrára van szüksége. Elemzésre kerül a TAROM Műszaki Igazgatóság különálló egységgé történő átalakulása, amely továbbra is a TAROM irányítása alatt működne, de saját pénzügyi eredményeiért felelős, maximálisan kihasználva minden eszközét, munkaerőjét és létesítményeit.

A terv jó és optimista. Örömmel látom, hogy egyes politikusok nyilatkozataiban előforduló eltéréseket nem vették figyelembe, és a TAROM-nak az IATA-ból és a SkyTeamből való eltávolítására gondolok. Erőteljes csapást jelentett volna a képre. De sok kérdés merül fel ezzel a tervvel kapcsolatban, mert semmi konkrétat nem mondtak el. Az optimális létszám nem ismert, másodlagos tevékenységeken (cargo, charter járatok) remélnek némi plusz költségvetést, de a flottáról, a beszerzésekről és az aukciókkal és a munkavállalók bérével kapcsolatos szabályozási problémákról semmit sem tudni. még nem oldották meg..

Románia sokat veszítene imázsban, ha a nemzeti légitársaság csődbe menne. Ez az ország hírnevet szerzett magának a repülési iparban, és gyakorlatilag a történelem elpusztítását jelentené. Bízni akarok a TAROM-ban, a személyzetben, a repülőgépben. Jövedelmező és virágzó TAROM-ot remélek.

3 megjegyzés
  1. AG57 azt mondja,

    Rock on!

  2. Mihai azt mondja,

    Kilép a Skyteamből? Ez az ő elképzelésük a költségek optimalizálásáról és csökkentéséről?

  3. Sorin Rusi azt mondja,

    Ez egy hipotézis volt, amelyet egy nagyszerű politikus indított el, aki a TAROM-ot a Wizz Airrel hasonlítja össze… Így tudja, hogyan kell üzletelni a repülésben…

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.