Kiskorú gyermekkel külföldre utazni. Kiskorú gyermekkel való utazáshoz okmányok szükségesek!

0 9.298

Nem ritkán kaptam kérdéseket kiskorú gyermekkel való utazás feltételeivel kapcsolatban. Mivel nagyon sok kérdés merül fel ebben a témában, úgy döntöttem, hogy összegyűjtöm a meglévő információkat a Román Határrendészet által biztosított hivatalos forrásokból, és elkészítem ezt a cikket.

Kiskorú román állampolgárok érvényes egyéni úti okmány - útlevél vagy személyi igazolvány (14 év feletti kiskorúak) alapján utazhatnak külföldre csak kísérővel, a szülők vagy törvényes képviselők beleegyezésével. Törvényes képviselő: a törvény szerint a kiskorúval szembeni jogok gyakorlására és a szülői kötelezettségek teljesítésére kijelölt, gyámként is elismert személy. Már az elején tudnia kell, hogy a születési anyakönyvi kivonat nem úti okmány.

A határőrség a kiskorú román állampolgárt csak nagykorú kísérővel hagyja el az országból, az alábbi esetekben.

Kiskorú gyermek külföldre utazik mindkét szülő kíséretében az egyéni úti okmány alapján, további okmányok bemutatása nélkül hagyhatja el Romániát.

A kiskorú, aki az egyik szülő kíséretében az alábbi helyzetekben hagyhatja el az országot:

 • ha a kísérő szülő bemutatja a az állítás a másik szülő külföldi utazási megállapodásából eredően, az előkészítés időpontjától számított legfeljebb 3 évig;
 • ha a kísérő szülő jogerős és visszavonhatatlan bírósági határozattal vagy a 15. február 2013-én indult eljárásra vonatkozó jogerős bírósági határozattal bizonyítja, hogy a kiskorút rábízták, vagy egyedül gyakorolja a szülői hatalmat;
 • ha a kísérő szülő igazolja a másik szülő halálát;
 • ha a kísérő szülő bizonyítja, hogy a másik szülőt megfosztják szülői jogaitól vagy eltűntnek nyilvánították, a jogszabályoknak megfelelően;
 • ha a kísérő szülő a másik szülő beleegyezését hatályon kívül helyező bírósági határozatot terjeszt elő.

Az utazó kiskorú román állampolgár törvényes képviselő kíséretében a jogerős és visszavonhatatlan / jogerős bírósági határozat alapján hagyhatja el az országot, amelyből kiderül, hogy az őt kísérő személy/személyek gyakorolják felette szülői jogait és kötelezettségeit.

 • Az állítás mindkét szülő, vagy adott esetben a jogerős és visszavonhatatlan bírósági határozattal megbízott szülő, az a szülő, aki jogerős és visszavonhatatlan bírósági határozat vagy jogerős ítélet alapján egyedül gyakorolja a szülői hatalmat. a túlélő szülő vagy törvényes képviselője, ideértve a külföldi utazásra vonatkozó megállapodását is, annak elkészítésének időpontjától számított legfeljebb 15 évig, az adott kísérő személyazonossági adatait. Ebben az esetben is szükséges a szülői felügyeletet megállapító vagy a törvényes képviselőt kijelölő bírósági határozat, amely jogerős és visszavonhatatlan/jogerős.
 • Bűnügyi nyilvántartási bizonyítvány. A bűnügyi bizonyítványt a kiskorú román állampolgárt kísérő külföldi állampolgároknak is be kell mutatniuk. Csak a román hatóságok által kiállított igazolásokat veszik figyelembe, illetve az IGPR-n belüli Bűnügyi Nyilvántartási, Statisztikai és Működési Nyilvántartási Igazgatóságon, a bűnügyi nyilvántartási számlálóval rendelkező rendőrségi alegységeken, illetve Románia külföldön található diplomáciai vagy konzuli képviseletein keresztül, a rendelkezések szerint. törvény a bűnügyi nyilvántartásról, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel. Felhívjuk figyelmét, hogy a büntetlen előéletű bizonyítvány érvényessége a 6 hónap a kiállítástól számítva.

Ha a kiskorút nem kíséri legalább az egyik szülő, és a fenti feltételek nem teljesülnek, erről értesíteni kell, hogy minél előbb elvigye. Amennyiben a szülők tájékoztatása nem lehetséges, a határőrök értesítik a Nemzeti Gyermekjogi Hatóságot, amely a törvény szerint megindítja a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó eljárást.

szerint A román állampolgárok külföldön való szabad mozgásának rendszeréről szóló 248/2005kiskorú román állampolgárok érvényes úti okmány - útlevél vagy személyi igazolvány (14 év feletti kiskorúak) alapján hagyhatja el az országot - csak felnőtt kíséretében és a szülők beleegyezésével.

Így a határrendészet a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a következő esetekben engedélyezi a kiskorú román állampolgárok országának elhagyását:

 1. a) abban az esetben, ha mindkét szülő kíséretében utaznak külföldre;
 2. b) abban a helyzetben, amelyben utaznak az egyik szülővel együtt, csak ha a kísérő szülő megjelenik a másik szülő nyilatkozatavagy adott esetben igazolja a másik szülő halálát;

A szülői hatalmat közösen gyakorló elvált szülők esetében a kísérő szülőnek be kell mutatnia a másik szülő hitelesített hozzájárulását az ország elhagyásához.

 1. c) abban az esetben, ha egy másik nagykorú természetes személy kíséri őket csak akkor, ha a kísérő nyilatkozatot nyújt be:
 • mindkét szülőtől,
 • annak a szülőnek, akire a kiskorút jogerős ítélettel bízták,
 • a túlélő szülő vagy törvényes képviselője.

Kiskorúak kísérői a szülőkön kívül, jelen kell lennie a határellenőrzésen és büntetlen előéletű bizonyítvány.

További információkért lásd a weboldalt politiadefrontiera.ro!

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.