Magyarország október végére lezárja határait. A tömegközlekedés korlátozás nélkül engedélyezett!

0 22.064

Magyarország Kormánya 1. október 2020-jén úgy határozott, hogy egy hónapos időtartamra fenntartja a 1. szeptember 2020-től hatályos beutazási korlátozásokat ebben az államban.

Magyarország októberben lezárja határait

Ebben a tekintetben, Külföldi állampolgár idegenforgalmi céllal Magyarországra NEM léphet be, kivéve az eltérés hatálya alá tartozó helyzeteket:

 • közigazgatási vagy bírósági eljárásban való részvételért bíróság vagy intézmény által kiállított okirat bemutatásával;
 • központi, helyi vagy autonóm hatóságok által kiadott felhívással indokolt üzleti vagy egyéb szakmai tevékenység végzésére;
 • ha a magyarországi tartózkodást egészségügyi okok indokolják, orvosi levél vagy egyéb orvosi igazolás bemutatásával;
 • tanulói és hallgatói vizsgán való részvételért, ha a nevelési-oktatási intézmény ezt igazolással igazolja;
 • Mentességet kaphatnak az árufuvarozás területén dolgozó munkavállalók is, ha az országba történő beutazás a munkavégzés helyére utazik (a szállítás indulása) vagy az áruszállítás befejezése után az országba tér vissza, a munkáltató igazolásával. ;
 • közeli hozzátartozók szertartásain való részvételért (házasságkötés, halálozás, keresztelés);
 • a hozzátartozók gondozására a Ptk. V. §-a szerint;
 • a sport, a kultúra vagy a vallás területét érintő nemzetközi eseményeken való részvételért;
 • egyéb indokolt okból.

Az eltérés iránti kérelmet a magyar területre való belépés helyétől függően az illetékes helyi rendőrséghez intézik. A budapesti repülőtérre repülővel érkezők esetében a Budapest XVIII. szektor illetékes rendőrsége. Az eltérés iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton, magyar vagy angol nyelven kell megküldeni a címre https://ugyintezes.police.hu/en/home.

A kérelmeket a rendőrség elutasíthatja, ha:

 • kétségek merülnek fel a Magyarországra való belépés valódi céljával kapcsolatban;
 • járványügyi, közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági kockázatok állnak fenn a Magyarországra belépni kívánó személy részéről.

Az eltérést megalapozó dokumentumokat eredeti példányban kell benyújtani a határ menti hatóságoknak az országba való belépés napján.

A gazdasági és üzleti utazásokra vonatkozó rendelkezések

5. szeptember 2020-től - a cikk szerint. 10/B bek. (1) Korm. rendelet 408. § (2020) bekezdésében foglaltak szerint. A 30. (VIII. XNUMX.) XNUMX. §-a alapján a külföldiek kereskedelmi vagy gazdasági tevékenység folytatása céljából korlátozás nélkül beutazhatnak Magyarországra, ha ezt a beutazáskor igazolják.

Ezzel kapcsolatban az üzletemberek olyan igazoló dokumentumokat mutatnak be, amelyek igazolják az utazás célját. Az utazás számos formát ölthet (üzleti tárgyalások, kiállításon való részvétel, nyersanyag vásárlás stb.), ezért annak a szervezetnek, akinek érdekében a nevezés megtörténik, okiratban (a cég nevében aláírva) igazolnia kell, hogy az a belépés kereskedelmi vagy gazdasági célból történik, a konkrét ok megjelölésével is.

Az PM ugyanakkor leszögezi, hogy a magyar hatóságok a Magyarországgal szomszédos államok állampolgárai számára a határtól számított legfeljebb 24 kilométeres körzetben engedélyezhetik Magyarországra való bejutást, legfeljebb 30 órára. 30 km-es körzetben kötelesek tartózkodni, és Magyarország területét legfeljebb 24 órán belül el kell hagyniuk.

A határ menti térségben 30 kilométeres körzetben élő és a környező országokból hazatérő magyar állampolgárok korlátozás nélkül beléphetnek, ha külföldi tartózkodásuk időtartama nem haladja meg a 24 órát, és a határvonaltól számított 30 kilométeres körzetben nem távozott. határ a szomszédos állam területén.

A román idénymunkások magyar területre is beléphetnek, amennyiben a magyar munkáltató az azonosító adatait tartalmazó elektronikus nyomtatványt benyújtja a magyar rendőrségnek. Az erre a célra szolgáló határátkelőhelyeket a magyar rendőri vezetés hozza létre.

Tranzitkivételek és óvintézkedések

COVID-19 teszt NEM szükséges a magyarországi átutazáshoz.

A tranzittal kapcsolatban a magyar hatóságok kijelentették, hogy az alábbi feltételekkel engedélyezett:

 • a tranzit időtartama nem haladhatja meg a 24 órát;
 • olyan emberek, akiknél nem jelentkeznek a COVID-19 fertőzésre jellemző tünetek;
 • az átutazóknak az utazás célját, illetve a célországot egyértelműen feltüntető okmányt kell bemutatniuk, hogy biztosított legyen a Magyarországgal szomszédos állam területére történő beutazás, amely a rendeltetési országba vezető tranzitúton van.

A tranzit csak a kijelölt és közzétett útvonalakon történik A magyar rendőrség honlapja, kifejezetten megjelölve a megállási/pihenési helyeket.

A következő határátkelőhelyek állnak nyitva a román állampolgárok átutazására:

 • BORS II - NAGYKEREKI, amelyet nemzetközi ember- és árukereskedelemre szánnak;
 • PETEA - CSENGERSIMA, amelyet nemzetközi ember- és árukereskedelemre (tranzit) szánnak;
 • URZICENI - VÁLLAJ, amelyet nemzetközi emberkereskedelemre (tranzit) szánnak;
 • VALEA LUI MIHAI - NYÍRÁBRÁNY, amelyet nemzetközi ember- és árukereskedelemre (tranzit) szánnak;
 • BORŞ - ÁRTÁND, amelyet nemzetközi ember- és árukereskedelemre (tranzit) szánnak;
 • VERSING - GYULA, amelyet nemzetközi ember- és árukereskedelemre (tranzit) szánnak;
 • TURNU - BATONYA, amelyet nemzetközi ember- és árukereskedelemre (tranzit) szánnak;
 • NĂDLAC (NAGYLAK) - MAKO, amelyet nemzetközi ember- és árukereskedelemre (tranzit) szánnak;
 • NĂDLAC 2 (autópálya) - CSANÁDPALOTA, amelyet nemzetközi ember- és árukereskedelemre (tranzit) szánnak;
 • CURTICI - LOKOSHAZA - vasúti személy- és áruforgalomra szánták;
 • SZALONTA - MÉHKERÉK, vasúti közlekedésre szánták.
Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.